ISSN 1004-4140
CN 11-3017/P
Quick Search Issue Search Advanced Search

column
The Seismic Wave Numerical Simulation and Characteristics Analysis in Anisotropic Medium
GONG Ming-ping, ZHANG Jun-hua, LIU Wen-ge, LIU Yang, WU Xi-yuan
2017, 26(6): 661-668. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.01
Abstract PDF
Viscoacoustic Reverse Time Migration by Adding a Regularization Term
TIAN Kun, ZHANG Xue-tao, LI Guo-lei
2017, 26(6): 669-677. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.02
Abstract PDF
Evaluation and Analysis of Chronic Pulmonary Hypertension Model of Rats Based on CT and MRI
GAO Yan, SU Zhuang-zhi
2017, 26(6): 679-687. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.03
Abstract PDF
Applied Value of Gemstone Spectral CT Imagine on Coronary Stents
ZHUANG Gao-ming, ZHONG Wei-feng, CHEN Xian-jie, LI Shu-ming, LAO Min-hua
2017, 26(6): 689-694. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.04
Abstract PDF
The Analysis and Gravity-Seismic Imaging in the Baiyun Sag Deep-water Hydrocarbon Area in the Northern South China Sea
QIN Qin, WU Shi-guo
2017, 26(6): 695-706. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.05
Abstract PDF
A Method for Enhancing Resolution of Irregular Seismic Data in Curvelet Domain
KONG Xue, WANG De-ying, ZHANG Rui-xiang, ZHU Xue-juan, HU Qiu-yuan
2017, 26(6): 707-713. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.06
Abstract PDF
The New Technology by Using Multiple Wave Calculate Reflection Coefficient
LIU Yu-ping, YANG Zhi-cheng, Li Li-qing, ZHANG Bao-jin, LI Fu-yuan
2017, 26(6): 715-721. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.07
Abstract PDF
Effects of Relaxation Factor on ART Algorithm for Neutron CT
YIN Wei, TANG Bin, LIU Bin, SUN Yong, CAO Chao, HUO He-yong, LI Hang, WANG Sheng, WU Yang
2017, 26(6): 723-728. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.08
Abstract PDF
Application of Iterative Reconstruction in Low-dose Chest CT Scans of Preschool Children
XIONG Shan, XU Lei, CHENG Jian-min, CHEN Bo, ZHENG Li, DAI Ting-ting, LIU Si-bin, HUANG Yuan-yi
2017, 26(6): 729-736. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.09
Abstract PDF
The Relationship of CT Enhancement Magnitude between the Pathological Morphology and the Expression of VEGF in Esophageal Carcinoma
XING Yuan-yuan, ZHAO Jia-jia, CAO Hong-wei, WANG Sheng-lin, FENG Tao, LI Chun-hui
2017, 26(6): 737-743. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.10
Abstract PDF
Volume Changes in Normal-Appearing Gray Matter for Nasopharyngeal Carcinoma by Using MR Voxel-based Morphometry
LUO Yan-ting, ZHANG Wei-dong, ZHONG Rui
2017, 26(6): 745-750. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.11
Abstract PDF
Imaging Findings of Acute Bilateral Paramedian Thalamic Infarction Syndrome
WANG Xue-lu, DING Zhang-qing, DAI Lan-lan, LUO Hui, LIU Wen, DING Ai-lan, SUN Hui-fang
2017, 26(6): 751-759. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.12
Abstract PDF
Correlation of Epicardial Adipose Tissue and Pericardial Adipose Tissue with Carotid Artery Plaque
LI Jing, QIAO Jian-min, WANG Jun-qi, GUO Qing-le, CHEN Shu-jun, ZHANG Wen-yan, ZHAO Yan-sheng, ZHAO Jing, LIU Jing-wang, LIU Shu-juan, ZHENG Bao-xia, WANG Long
2017, 26(6): 761-768. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.13
Abstract PDF
Comparative Analysis of the Effect of Multi-slice Spiral CT and Supersonic Echocardiography in the Treatment of Emergency Aortic Dissection
WU Yan-chun, PENG Xiao-bao, QIAN Bin
2017, 26(6): 769-774. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.14
Abstract PDF
The Effect of Contrast Medium Injection Rate on the Image Quality of Inferior Vena Cava Direct CTV
CAO Hong-wei, XING Yuan-yuan, CHOU Heng-zhi, ZHANG Dan, CAO Zhen-dong, WAN Li-ye, WANG Sheng-lin
2017, 26(6): 775-782. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.15
Abstract PDF
Correlation Analysis of Imaging Score and Clinical Manifestation of Tibial Stress Fracture in Soldiers
ZHANG Qiu-yi, XU Kai, CHEN Kai, LIU Chen, WEN Lei
2017, 26(6): 783-790. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2017.26.06.16
Abstract PDF