ISSN 1004-4140
CN 11-3017/P
Quick Search Issue Search Advanced Search

column
Automatic Method of Rotation Center Determination with Hough Transform and Thin Cylinder Phantom
WANG Xian-gang, ZHANG Chao-zong, GUO Zhi-ping
2010, 19(4): 1-6.
Abstract PDF
Proof of Exact Computing Formula for Lambda Tomography
WANG Wei-dong, BAO Shang-lian
2010, 19(4): 7-10.
Abstract PDF
A Local Reconstruction Algorithm of CT Based on Improved Reconstruction Filter
LI Bao-lei, ZHANG Yao-jun
2010, 19(4): 11-17.
Abstract PDF
Study on Acceleration of Cone-beam CT Image Reconstruction Based on DSP
WANG Chao, LI Jian-xin, WANG Da-hui, YAN Bin, LI Lei
2010, 19(4): 19-26.
Abstract PDF
Study on Building Geomaterial Numerical Model Method Based on CT Image
MAO Ling-tao, BI Yu-jie, ZUO Jian-min, HAO Li-na, WANG Huan
2010, 19(4): 27-34.
Abstract PDF
A Novel Method of CT Reconstruction Filter Function Design
SHI Ben-yi, WANG Cheng, CHEN Si-hai, BI Kun
2010, 19(4): 35-43.
Abstract PDF
Simulation Study on Coded Excitation in Rock Property Ultrasound Imaging
WU He-zhen, HE Tai-ming
2010, 19(4): 45-52.
Abstract PDF
Simulation Study of Positron Emission Tomography Based on GATE
XU Jing-hua, ZHOU Ming, LIU Zhen
2010, 19(4): 53-59.
Abstract PDF
The Projection Ordering Scheme of Three-dimensional Cone-beam for ART
WU Kun, PAN Jin-xiao
2010, 19(4): 61-70.
Abstract PDF
The Value of 64-slice CTA in the Etiological Diagnosis of Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage
LIU Chao, ZOU Jian-hua, CHEN Lun-gang, CHEN Yi-jia
2010, 19(4): 71-78.
Abstract PDF
MSCT Diagnosis of Pedunculated Hepatocellular Carcinoma
ZHAO Lin, CHEN You-san, SUN Zhi-qiang, YANG Yu-heng, SONG Jia, SHEN Gui-ping, LIU Xin, TIAN Long-hai, CHEN Xin-jian
2010, 19(4): 79-84.
Abstract PDF
CT Diagnosis of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm of Pancreas
ZHAN Yong, XIANG Zi-yun, WANG Jing-bo, ZHU Yu-hui, YANG Xue
2010, 19(4): 85-90.
Abstract PDF
CT-guided Biopsy of Thoracic Lesions Using 20-gauge Cutting Needle
CHEN Xiang-meng, LIU Xue-guo, LIANG Ming-zhu, WANG Guo-jie, ZHANG Li-jing, QIN Pei-xin, CHEN Kai, HE Yan-li, DING Xiang-lian, YI Xian-ping
2010, 19(4): 91-98.
Abstract PDF
Multi-slice CT Urography Imaging in Children Congenital Kidney and Ureter Development Abnormal of Clinical Value
DAI Yan-zeng, ZHANG Qiao-quan, XIE Li-ping, LIU Zhong-hou
2010, 19(4): 99-110.
Abstract PDF
, , ,
2010, 19(4): 110-119.
Abstract PDF