ISSN 1004-4140
CN 11-3017/P
Quick Search Issue Search Advanced Search

column
Numerical Simulation of Excitation Source with Medium of Different P-wave Velocity
YU Lu-yang, TIAN Gang, WANG Yi-min
2016, 25(3): 251-260. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.01
Abstract PDF
Fresnel Zone Travel-time Tomography Based on Multi-band Frequencies' Combination
TIAN Ya-jing, YANG Guo-quan, ZHANG Min, LI Zhen-chun, WANG Zheng
2016, 25(3): 261-268. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.02
Abstract PDF
Study on the Value of Dual Source CT Assessment of Correlation between Hypertension and Coronary Plaque
YANG Yang, SHEN Bi-xian, CHEN Sheng-ji, HUANG An-rong
2016, 25(3): 269-277. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.03
Abstract PDF
The Study of the Image Quality of Dual Energy Spectral CT in the Assessment of Myocardial Infarction
BU Yu-lian, ZHANG Huan, PAN Zi-lai, YANG Wen-jie, CHEN Ke-min, YAN Fu-hua
2016, 25(3): 279-286. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.04
Abstract PDF
Application of Regularization Method in Radio Wave Tomography
DONG Yi-fei, ZHANG Zhi-fu
2016, 25(3): 287-298. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.05
Abstract PDF
Prediction of the Sweet Spots within Shale Gas Reservoirs by Using Nonlinear Inversion of Seismic Data Acquired from Baojing Area Hunan Province
LIANG Guo-hua, HUANG Han-dong, LIU Fu-yi, FU Chao, LIN Zhong-yue, WANG Xiang-hao, YANG Ya-di, MIAO Yu-xin, SHEN Jin-song, ZHANG Xiao-chen
2016, 25(3): 299-310. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.06
Abstract PDF
The Application of Seismic Wave CT to Qualities Detection of Concrete Cut-off Walls
PAN Ji-shun, SONG Chao-yang, LENG Yuan-bao, LI Yan-zhuo, WANG Xin-jian, ZHAO Xiang, GAO Dong-pan, LI Di
2016, 25(3): 311-317. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.07
Abstract PDF
Effectiveness Analysis of Forward Modeling and Ghost Suppression for Two Kinds of Variable-depth Streamer Acquisitions
ZHOU Han-rui, SONG Jian-guo, GONG Yun-liang
2016, 25(3): 319-330. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.08
Abstract PDF
Application of the Strong Shielding Peeling Technique Based on Matching Pursuit Algorithm in the Reservoir Prediction of Fan 159 Well Block
LIU Lei, ZHANG Qiu, ZHANG Jun-hua, BAN Li, LI Jun-lin
2016, 25(3): 331-337. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.09
Abstract PDF
Application Value of the Research Dual-energy CT Color Coding Technique to Patients with Gout Deposition of Monosodium Urate
LIU Li, JIN Mei, SHEN Jian, LIN Yi-jun, GAO Zhen-xing, WANG Kai-le, CHEN Tong
2016, 25(3): 339-348. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.10
Abstract PDF
Correlation between MSCTE Evaluation of Crohn's Disease Activity Index and the Harvey-Bradshaw Index
YE Wen-wei, ZHANG Yan-hong, LI Zhong-rong, GUO Tian-chang, CHENG Wei-guang, CHEN Yi-bin, LIU Qin
2016, 25(3): 349-354. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.11
Abstract PDF
CT and MRI for Diagnosing of Multiple Hepatic Biliary Hamartoma in Adult
HU Li, WU De-hong, YU Gang, CHEN Ping-you, CHEN Xue-qiang
2016, 25(3): 355-362. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.12
Abstract PDF
The Variations on Bilateral Renal Artery: A Primary Study with CE-MRA
XU Jing-ci, CHEN Ke-min, PAN Zi-lai, RAO Min, LIU Xiao, SU Wen-ting
2016, 25(3): 363-368. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.13
Abstract PDF
CT and MR Manifest Features of Posterior Shoulder Instability
DAI Shi-peng, PANG Jun, DAI Jing-ru
2016, 25(3): 369-375. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.14
Abstract PDF
MSCT Diagnosis of Sigmoid Volvulus
HU Li, YANG Tao, YU Gang, HUANG Yan-yan, GU Jing-hua
2016, 25(3): 377-384. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2016.25.03.15
Abstract PDF