ISSN 1004-4140
CN 11-3017/P
Quick Search Issue Search Advanced Search

column
A Method for Directly Inverting Low Permeability “Sweet spot” by Using Elastic Impedance Equation
LI Bingying, ZHANG Jiajia, TU Qicui, LIU Jiang, ZHANG Guangzhi, ZHAO Chen, ZHU Shengwei, FAN Xianggang
2019, 28(4): 407-416. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.01
Abstract PDF
Comparative Study of Signal Time-Frequency Analysis Techniques Based on EMD,EEMD and CEEMD
SI Youqiang, GUO Runhua, SHI Pengcheng
2019, 28(4): 417-426. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.02
Abstract PDF
The Application of Accurate Seismic Processing in Shenhu Area
XU Yunxia, WEN Pengfei, ZHANG Ruwei, XUE Hua, CHEN Xi, ZHANG Xudong
2019, 28(4): 427-437. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.03
Abstract PDF
A Simple Method to Determine Linear Attenuation Coefficients of Some Metal Materials Using 9MeV Industrial CT System
WANG Kun, DENG Jun, WEI Bingjun, LUO Zhipeng, YU Yang
2019, 28(4): 439-446. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.04
Abstract PDF
Research on the Contrast Medium's Best Injection Combined with Low Tube Voltage in Aortic CTA
FU Chuanming, CHEN Lungang, CHEN Wen, XU Lin, WANG Sirong
2019, 28(4): 447-454. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.05
Abstract PDF
To Investigate the Application of Low-dose Contrast Agent Combined with Low Monitoring Threshold in CTA of the Head and Neck
YU Tao, DAN Hua, JIANG Wenwen
2019, 28(4): 455-461. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.06
Abstract PDF
The Relationship between Pancreatic Steatosis and Framingham Cardiovascular Risk Score in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
SUN Pengtao, DOU Xuechao, SUN Xiaoli, ZHAO Tong, WEI Hailiang, WEN Tingguo, WANG Rengui
2019, 28(4): 463-470. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.07
Abstract PDF
Comparison in Localization of Pancreatic Insulinoma by the Multiparameter of Dual Energy Spectral CT Imaging
ZHANG Jing, LI Honglei, ZHANG Ting, BU Yulian, CHEN Xiaoyan, FANG Weihuan, XU Jingci, PAN Zilai, CHEN Kemin, LI Weixia, SHAO Dandan, LIN Xiaozhu, YAN Fuhua
2019, 28(4): 471-476. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.08
Abstract PDF
Diagnostic Value of CT Value of Creeping Fat around Intestinal Tube for Crohn's Activity
GAO Yun, GUAN Xueni, RONG Lan, ZHOU Lei, LIANG Zonghui
2019, 28(4): 477-484. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.09
Abstract PDF
The Diagnostic Value of Gd-Eob-Dtpa Enhanced MRI in Hepatocellular Carcinoma in Liver Cirrhosis
HUANG Jieling, LI Yuanzhang, LI Liangjie, YUAN Qinghua
2019, 28(4): 485-492. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.10
Abstract PDF
Application of Enhanced CT in Assessing the Source of Active Haemorrhage in Patients with Abdominal and Pelvic Trauma
LIU Tao, YAN Long, WU Guangyao, MING Jianzhong, XIANG Chengxian, SHANG Xubin
2019, 28(4): 493-498. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.11
Abstract PDF
Diagnostic Value of 64-slice Spiral CT Post-processing on Ileocecal Lesions
FU Xi, HE Weihong, XIE Le, FANG Tingsong, CHEN Shaoluan, LIANG Zhenhua
2019, 28(4): 499-504. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.12
Abstract PDF
MRI Findings of Uterine Carcinosarcoma
JIANG Xiaodong, FENG Feng
2019, 28(4): 505-512. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.13
Abstract PDF
Dual-energy CT in Gout: Advances in Diagnosis and Assessment
YE Kunlin, LUO Liangping, CHENG Guanxun, XIANG Ziyun
2019, 28(4): 513-518. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.04.14
Abstract PDF